Riešenie YTONG

Pórobetónové murivo Ytong sa použilo na vymurovanie priečok, ako aj na zdvihnutie obvodových múrov. Na nosných obvodových stenách sa uplatnili preklady Ytong. Dizajnové riešenie schodiska na mieru umožnili pórobetónové schodiskové stupne.