SCHODISKO NA MIERU

DIZAJNOVÉ A VARIABILNÉ RIEŠENIE SCHODISKA NA MIERU

Riešenie YTONG pre zdravé bývanie

Schodiskové  stupne sú vyrábané  z rovnakého  materiálu a rovnakým spôsobom ako pórobetónové tvárnice. Originálny pórobetón Ytong je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky Ytong tiež ekologický prístup.

 

Produktové riešenie YTONG

  • Okamžitá pochôdznosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Vysoká variabilita - riešenie na mieru
  • Výrazná úspora nákladov
  • Obmedzenie mokrých procesov
  • Výborná požiarna odolnosť

 

Konštrukcie otvorených alebo uzavretých schodíšť s priamymi alebo točitými ramenami. Stupne sa osadzujú na oboch stranách na murivo (podmurovku) do maltového lôžka, alebo pomocou oceľovej konzoly. Štandardné uloženie je 150 mm na každej strane. Stupne je možné podmurovať , vmurovať do nosnej steny, alebo uložiť na konzoly. Výška a šírka schodiskových stupňov sa rieši na stavbe zodpovedajúcou hrúbkou maltového lôžka, podmurovkou a presahom stupňov cez seba. Uloženie stupňa je potrebné vždy na dvoch stranách.

Riešenie pre ekológiu

Dôraz na ekologicky šetrnú výrobu

Výroba pórobetónu nezaťažuje spodnú vodu a súčasne vznikajúci kondenzát sa vo výrobe opäť využíva. Tiež ďalšie recyklované druhotné suroviny z výroby sa dostávajú späť do výrobného obehu. Pórobetón sa vyrába z prírodných surovín, pri výrobe nevznikajú škodlivé látky, ktoré by mohli zaťažiť vzduch, vodu alebo zeminu.

Pórobetón vďaka priaznivej surovinovej bilancii šetrí suroviny: z 1 m3 suroviny sa vyrobí cca 5 m3 pórobetónu. Pórobetón Ytong je vyrábaný v uzatvorenom cykle, ktorý vyžaduje menšiu spotrebu energie, než výroba iných porovnateľných stavebných materiálov. Spoločnosť Xella sa snaží o maximálne energeticky úspornú výrobu, napríklad vodná para potrebná na vytvrdenie sa až z 85 % použije viackrát. Ďalšia zostávajúca energia z toho procesu je využitá na vykurovanie.