Rekonštrukcia RenovActive

Rekonštrukcia v aktívnom štandarde RenovActive dokazuje, že aj v starých budovách možno za primerané financie zabezpečiť zdravé, komfortné a zároveň energeticky úsporné bývanie.

  Sme Indoor Generation

  Žiadna iná generácia pred nami netrávila toľko času v interiéri, ako my. Zatvárame sa v domoch, presúvame sa v autách do budov, v ktorých pracujeme. Neuvedomujeme si, že vnútri budov trávime až 90 % času. Denné svetlo sme nahradili umelým. Svoje domy staviame tak, aby z nich nič neuniklo. Žijeme vnútri. Tu dýchame, sprchujeme sa, varíme, potíme sa atď. Detské izby sú na tom často najhoršie. Ukazuje sa, že práve v nich sa nachádza najvyššia koncentrácia toxických látok v celom dome. Potom sa čudujeme, že nás v dôsledku škodlivého prostredia vnútri trápi astma a alergie, nedokážeme sa sústrediť, alebo sme smutní. Na to, aby sme začali zdravšie žiť pritom stačia malé zmeny.

                                                      Ukáž ako

  Staré domy sú riziko

  Podľa dostupných štatistický údajov sa v Európe renovujú ročne len 2 % bytového fondu. Až 75 % stavieb je stále v pôvodnom stave, pričom nespĺňajú súčasné tepelno-technické a často dokonca ani hygienické požiadavky. Túto situáciu nemožno viac prehliadať. Riešenie nie je v sťahovaní sa do novostavieb na zelených lúkach. Renovácia starnúceho bývania má minimálny dosah na životné prostredie a zohráva zásadnú úlohu pri napĺňaní klimatických cieľov. Spoločnosť VELUX sa na celosvetovej úrovni dlhodobo angažuje v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Tiež upozorňuje, že okrem minimalizácie spotreby energie sa treba zamerať aj na dosiahnutie komfortu pre užívateľov budov. Preto sa rozhodla motivovať ľudí k renovácii vzorovou rekonštrukciou v aktívnom štandarde. Projekt RenovActive má aktívne podporiť urýchlenie renovačných procesov v Európe. Pilotný projekt sa úspešne zrealizoval symbolicky v belgickom Bruseli – meste, kde sa koncentruje tvorba európskej legislatívy. Primárnym cieľom bolo dokázať finančnú realizovateľnosť rekonštrukcie aktívneho domu v kontexte európskeho sociálneho bývania. Ako druhú destináciu pre realizáciu projektu RenovActive vybrali Slovensko.

                                               RenovActive Brusel

  Exkluzívne Slovensko

  Slovensko je po Belgicku druhou krajinou na svete, v ktorej prebehne ukážková rekonštrukcia na moderné a zdravé bývanie RenovActive. Výber Slovenska nebol náhodný. Výsledky medzinárodnej štúdie s názvom Healthy Home Barometer 2017 ukázali, že každý šiesty Slovák nie je spokojný so svojím bývaním. Slovákov trápia nedostatočné svetelné podmienky, či nadmerná vlhkosť spôsobujúca plesne. Až 21 % slovenských domácností nie je ekonomicky schopných vykúriť dom alebo byt na komfortnú teplotu. Nedostatočná je aj rýchlosť renovačného procesu na Slovensku. Podľa dostupných štatistík sa na Slovensku nachádza viac ako 950 000 rodinných domov, z ktorých je zrenovovaných len 35%. Projekt RenovActive Slovensko má ambíciu zmeniť túto nepriaznivú štatistiku. Vzorová rekonštrukcia pre zdravé bývanie má Slovákov inšpirovať, ako môžu svoj dom renovovať finančne optimálnym spôsobom. Na konci celého procesu pritom získajú moderné a zdravé bývanie, ktoré zohľadňuje parametre v troch zásadných kategóriách: kvalita bývania, vplyv na životné prostredie a náklady na prevádzku.

  Rodina Hučkovcov

  Súčasťou projektu RenovActive Slovensko je aj rodina Hučkovcov zo Šale. Dodo, Katka, Kristínka a Danielko Hučkovci zo Šale vždy snívali, že budú bývať v dome s nízkou spotrebou energie a s veľkou záhradou. Majú radi prírodu, prácu v záhrade a neustále sa snažia hľadať spôsoby, ako znižovať vlastnú uhlíkovú stopu. Prirodzene uvažujú o budúcnosti našej planéty. Pestujú permakultúru, triedia odpad, sadia stromy a kvety, zakladajú komposty. Dom tzv. štvorcového typu zo 70. rokov minulého storočia zdedili po starých rodičoch. Dlhšie zvažovali, ako začať s jeho rekonštrukciou. Zareagovali na výzvu spoločnosti VELUX a zapojili sa do súťaže o vzorovú rekonštrukciu domu v aktívnom štandarde RenovActive. V rekonštrukcii domu po starých rodičoch videli možnosť naplno žiť v súlade so svojím životným štýlom. Zástupcov spoločnosti VELUX ich prístup k životnému prostrediu oslovil natoľko, že sa stali ambasádormi RenovActive Slovensko. Typický štvorcový dom, aký vlastnia Hučkovci, možno nájsť v každej slovenskej obci. Príbeh RenovActive Slovensko preto osloví každého, kto rozmýšľa, ako začať s rekonštrukciou.

                                           Ukáž mi ako

  Renováciu navrhli slovenskí architekti

  Návrh rekonštrukcie rodinného domu Hučkovcov vzišiel z architektonickej výzvy, do ktorej sa zapojili viaceré slovenské architektonické ateliéry. Jednotlivé návrhy posudzovala odborná komisia z hľadiska splnenia kritérií aktívneho domu, cenovej dostupnosti rekonštrukcie a jej opakovateľnosti kdekoľvek na Slovensku. Ukážkovú rekonštrukciu typického štvorcového rodinného domu v aktívnom štandarde podľa odbornej komisie najlepšie navrhla kancelária Ddak, Doršic Doršicová. Odborná porota na víťaznom návrhu ocenila, že sa podarilo zachovať súčasný výraz domu a zároveň sa zlepšila kvalita života v dome ekonomickým a uskutočniteľným spôsobom. Dom v aktívnom štandarde je preto nielen energeticky efektívny, ale v prvom rade prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie. Po dokončení stavebných prác a nasťahovaní rodiny budú v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov STU Bratislava prebiehať merania kľúčových parametrov, aby sa overila funkčnosť prevádzky rekonštruovaného domu.

                                                         Pred a po

  Renovácia krok za krokom

  Sledujte s nami postup prác na projekte RenovActive. Pozrite sa bližšie na priebeh jednotlivých fáz výstavby. Zoznámte sa s princípmi rekonštrukcie v aktívnom štandarde. Nechajte si poradiť od našich odborníkov. Stiahnite si všetky potrebné podklady pre rekonštrukciu, ktorá za rozumné náklady zabezpečí zdravé, komfortné a zároveň energeticky úsporné bývanie.

                                          Všetko o stavbe