Zateplenie strechy

20. 11. 2020 | V našom štandarde rekonštrukcie sme zvolili kombináciu nadkrokvovej a medzikrokvovej izolácie a izolácie pod krokvami. Krov sme zateplili minerálnou vlnou nad krokvami, medzi nimi aj pod nimi tak, aby sa dosiahli požiadavky normy a čo najlepší výsledok pri energetickom hodnotení stavby.

Pre naše účely bolo optimálne zateplenie ekologickou minerálnou vlnou, ktorá tiež zabezpečuje zvukovú izoláciu a chráni strechu pred požiarom.

Vzhľadom na to, že sme zvolili nadkrokvovú izoláciu, zateplenie strechy sa čiastočne muselo vykonať ešte pred položením strešnej krytiny. Izolácia z minerálnej vlny s hrúbkou 100 mm sa ukladala zvonka do zhotoveného latovaného roštu.

Zvnútra sa zateplil priestor medzi krokvami tepelnou izoláciou s hrúbkou 180 mm. Vrstva izolácie pod krokvami s hrúbkou 80 mm zabránila vzniku tepelných mostov.

Súčiniteľ prestupu tepla U

U = 0,102 W/(m2 . K) – bez uvažovania tepelných mostov od drevených konštrukcií

Súčiniteľ prestupu tepla spĺňa požiadavky STN 730540-2.

Požadovaná hodnota je ≤ 0,15 W/(m2 . K).

  

Aby strecha fungovala tak, ako má, teda neprepúšťala pary z interiéru a uvoľňovala vlhkosť z vonkajšej strany, tak sa z vnútornej strany použil systém difúznych a parozábranových fólií a pások Homeseal LDS, pomocou ktorého sa vyriešili všetky detaily.

 

 

Ak máte záujem bezplatne si stiahnuť detail skladby šikmej strechy, registrujte sa tu

Viac si o riešení pre zateplenie šikmej strechy RenovActive prečítate tu.