ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY

ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY

Riešenie Knauf Insulation pre zdravé bývanie

Minerálne tepelné izolácie pre šikmé strechy z radu Unifit sú z prírodného materiálu a majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Zabezpečujú tak úsporu energie a tepelnú pohodu v zime i v lete. Vďaka svojej vláknitej štruktúre zabezpečujú tiež zvukovú izoláciu pred hlukom z okolia a keďže sú absolútne nehorľavé, chránia strechu pred požiarom. Minerálna vlna je známa svojou priedušnosťou a prepúšťaním pár, takže prináša interiér bez plesní. Tepelné izolácie Unifit sú vyrobené na báze ECOSE Technology, ktorá spája minerálne vlákna bez formaldehydu, fenolov, akrylových živíc  a umelých farbív. Zabezpečia tak v priestore pod strechou zdravé a čisté ovzdušie.

Samotná medzikrokvová izolácia dnes už nepostačuje ani z hľadiska legislatívy a často ani pre dostatočný tepelný komfort. Najčastejšie sa preto využíva zateplenie medzi a pod krokvami. Vrstva izolácie pod krokvami zároveň zabraňuje vzniku tepelných mostov.

V podkroví rodiny Hučkovcov sme chceli ukázať, že kvalitná izolácia strechy si vyžaduje nielen správny izolačný materiál s dostatočnou hrúbkou, ale aj príslušné  komponenty, ktoré pri tepelnej ochrane strechy spolu vytvárajú dokonalý celok. Aby strecha fungovala tak, ako má, teda neprepúšťala pary z interiéru a uvoľňovala vlhkosť z vonkajšej strany, použili sme náš vzduchotesný izolačný systém HOMESEAL LDS. Obsahuje potrebné komponenty - difúzne a parozábranové fólie i pásky učené na napojenie fólií navzájom aj na ostatné stavebné konštrukcie. Všetky súčasti boli testované v autorizovaných skúšobniach a výsledkom je minimálna životnosť 50 rokov a dokonalá súhra materiálov. Pri 4-izbovom rodinnom dome sa investícia do HOMESEAL LDS majiteľom vráti už za 5-7 rokov.

Pre projekt RenovActive bola odborníkmi odporučená minerálna tepelná izolácia Unifit 035, ktorá má tepelnoizolačnú schopnosť vyjadrenú parametrom lambda 0,035 W/mK. Je to súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý dnes predstavuje vyšší štandard tepelnoizolačných vlastností využívaný pri nízkoenergetických domoch.

V skladbe strechy boli použité komponenty systému HOMESEAL LDS, ktoré vytvárajú optimálne nastavenie funkcií šikmej strechy. Páska pre vzduchotesné spoje parozábrany a parobrzdy Homeseal LDS Solifit-1 má vysokú pevnosť v ťahu, je ideálna na tvorbu detailov napr. prestupy potrubia či okolo strešných okien. Páska Soliplan je zas vhodná na lepenie spojov fólie a prípadné opravy. Vzduchotesnosť strechy spoľahlivo podporuje aj tesniaci tmel Homeseal LDS Solimur.

  

 

Produktové riešenie Knauf Insulation

RenovActive má za cieľ ukázať dostupnosť renovácie bežného domu na zdravé, energeticky úsporné a moderné bývanie. Ponúka tri úrovne renovácie typického štvorcového rodinného domu. Tri varianty materiálových a technologických riešení sú navrhnuté tak, aby zabezpečili potrebnú funkčnosť a zároveň zodpovedali finančným možnostiam majiteľov rodinných domov.

Unifit 035 

Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology určená na zateplenie šikmej strechy nízkoenergetických až pasívnych stavieb.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD     0,035 W/mK
Trieda reakcie na oheň                     A1
Faktor difúzneho odporu                 MU1
Štandard zateplenia závisí od hrúbky tepelnej izolácie.

RenovActive Štandard

RenovActive Štandard Plus

RenovActive Premium

Unifit 035 
Hrúbka 200 mm + 120 mm
Unifit 035 
Hrúbka 200 mm + 140 mm
Unifit 035 
Hrúbka 200 mm + 180 mm


Riešenie pre ekológiu

Minerálne tepelné izolácie Unifit sú vyrobené unikátnym ekologickým spôsobom výroby ECOSE Technology. Vďaka spájaniu prírodných minerálnych vlákien spojivom z rýchlo obnoviteľných materiálov bez formaldehydu, fenolov, akrylových živíc  a umelých farbív vytvárajú zdravé ovzdušie v interiéri a predstavujú tiež nižšie množstvo spotrebovanej energie pri výrobe. Naša tepelná izolácia bola ako prvá na svete ocenená Zlatým štandardom kvality vzduchu v interiéri od Eurofins v roku 2010. Splnila prísne normy emisií VOC (prchavých organických zlúčením) do interiéru. Ecose Technology významnou mierou prispieva ku skvalitneniu vnútorného prostredia, ovzdušia, budov.

Ako správne zatepliť šikmú strechu a na čo si dať pri aplikácii pozor? Sledujte náš stavebný denník.

                                                                              Stavebný denník