Zateplenie fasády

19. 05. 2021 | Aby sme rekonštrukciou dosiahli požadovanú energetickú triedu A1 – nízkoenergetická budova, architekt navrhol zatepliť pôvodné škvárobetónové murivo kontaktným zatepľovacím systémom s použitím minerálnej vlny s hrúbkou 200 mm.

Súčiniteľ prestupu tepla U

U = 0,144 W/(m2 . K)

Súčiniteľ prestupu tepla spĺňa požiadavky STN 730540-2.

Požadovaná hodnota je ≤ 0,22 W/(m2 . K)

Pri rekonštrukciách je dôležité, aby bola fasáda difúzne otvorená. Preto sme použili minerálnu fasádnu dosku, ktorá svojou priedušnosťou umožňuje domu dýchať. Spolu s tepelnoizolačnou doskou musia byť difúzne otvorené aj všetky ďalšie komponenty zatepľovacieho systému SMARTwall balíka: špeciálne zapustené kotvy s izolačnou hlavičkou, armovacia sieťka a lepidlo. Vďaka tomu nedochádza k zadržiavaniu vlhkosti vnútri domu a následnej tvorbe plesní.

Špeciálna tepelnoizolačná doska s nástrekom sa aplikovala lepiacou maltou s nízkym difúznym odporom. Pri nanášaní lepidla si treba dať pozor na to, aby sa správne nanášalo: po obvode dosky a do stredu dosky sa na stranu bez povrchovej úpravy sa vtlačí najskôr tenký film lepidla, na ktorý sa vzápätí aplikuje lepiaca malta. Plocha malty po pritlačení na stenu musí byť minimálne 40% z plochy dosky.

Dôležité je, aby sa tepelnoizolačné dosky kládli natesno bez škár tak, aby vznikol T spoj. Ak je škára príliš veľká, možno ju vyplniť tepelnoizolačnou penou. Nikdy nie lepidlom. Kotvenie izolácie pomocou kotiev so zapustenou hlavičkou a tepelnoizolačným krúžkom minimalizuje vznik tepelných mostov.

Špeciálnu pozornosť pri zhotovení zateplenia treba venovať aj detailom, ako je napojenie izolácie na terasu, okná, alebo roh budovy.

Na čo si dať pozor pri zateplení fasády, ak rekonštruujeme na moderné a zdravé bývanie?

Ak máte záujem bezplatne si stiahnuť skladbu zateplenia fasády s výpisom produktov, registrujte sa tu.

Viac si o riešení zateplenia fasády Knauf Insulation pre RenovActive prečítate tu