ZATEPLENIE FASÁDY

Zateplenie na prvom mieste

Kvalitné zateplenie nie je prínosom len pre energetickú efektívnosť domu. Zároveň je zárukou teplých stien v zime a príjemne chladných v lete. Vďaka tomu je v interiéri pohoda bez rušivého prievanu a bývanie je príjemnejšie a zdravšie.

Zdravé bývanie začína na vašej fasáde

Nie všetko v našom živote vieme ovplyvniť. Spôsob života a prostredie, v ktorom bývame, však máme vo svojich rukách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je naše zdravie ovplyvnené až na 70 – 85 % práve spôsobom života a prostredím, v ktorom žijeme. Preto by sme mu mali venovať dostatočnú pozornosť.

Príjemná vnútorná teplota

O ideálnej vnútornej klíme hovoríme vtedy, keď sa teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí 21 – 23 °C a relatívna vlhkosť medzi 40 - 60 percent. K príjemnej vnútornej klíme prispieva aj teplotný rozdiel maximálne dva až tri stupne medzi povrchom steny a vzduchu a správne vetranie. Platí, čím vyššia je teplota stien, tým je potrebná nižšia vykurovacia teplota. Nižšia vykurovacia teplota v zime znamená nielen nižšie náklady ale tiež vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu, a teda aj zdravšiu vnútornú klímu.

Stabilná vlhkosť

Ako vplýva vlhkosť vzduchu na naše zdravie všetci vieme. Ak máme v miestnosti vlhkosť pod 40 % najskôr to „cítia“ naše oči, hrdlo či pokožka. So suchým vzduchom rastie počet častícškodlivých látok vznášajúcich sa vo vzduchu (domáci prach, roztoče, pele, zvieracie alergény a iné), ktoré spôsobujú alergické reakcie a choroby dýchacích ciest, čo nepoteší nikoho z nás.Naopak v miestnosti s optimálnou vlhkosťou vzduchu sa znižuje prašnosť prostredia, výrazne klesá šanca na prežitie rôznych vírusov, napríklad chrípky a celkovo sa cítime lepšie. Ak porovnáme povrchovú teplotu stien a vlhkosť vzduchu v interiéri v zateplenom dome a v dome bez zateplenia, tak v zateplenom dome sa teplota stien pohybuje v rozsahu 18,5 – 20,5 stupňov a relatívna vlhkosť v zime sa pohybuje v zdravom a príjemnom rozsahu 40 – 60 percent. V dome bez zateplenia je teplota vnútorných stien 13 – 19 stupňov a relatívna vlhkosť v zime takmer denne poklesne pod 40 percent, čím vzniká už spomínané riziko podráždenia dýchacích ciest.

Ochrana pred plesňami

Zateplenie prináša aj ďalšie benefity. Chráni nosné konštrukcie pred mrazom, znižuje riziko plesní, vytvára vnútornú pohodu a umožňuje stenám efektívne akumulovať teplo.

Nezateplená obvodová stena znamená nízku teplotu vnútorného povrchu steny, ktorá je príčinou tepelnej nepohody. Nezateplená obvodová stena je zároveň zaťažená mrazom takmer do polovice svojej hrúbky. Naopak, zvonku zateplená obvodová stena zaistí zvýšenie teploty vnútorného povrchu steny, čím sa v miestnosti dosiahne tepelná pohoda.

A ešte pár slov o zateplení a riziku vzniku plesní. Pri povrchovej teplote steny 14,7 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 50 percent výrazne narastá riziko vzniku plesní. Keďže zateplenie zvýši teplotu povrchu stien na cca 18 °C aj pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % je riziko vzniku plesní na zateplenej stene minimálne.

Prečo zatepľovať

Ak by sme si chceli odpovedať na otázku „Prečo zatepľovať?“ odpoveď by bola nasledovná: okrem úspory energie a tým aj finančných prostriedkov, zateplením dosiahneme optimálnu a stabilnú teplotu vzduchu aj stien v interiéri, aj optimálnu a stabilnú vlhkosť vnútorného vzduchu. Správne navrhnuté a zrealizované vonkajšie zateplenie ochráni samotnú konštrukciu muriva pred mrazom a váš interiér pred plesňami.

Domov, ktorý poskytuje komfort

Kvalitné vnútorné prostredie bolo vytvorené aj pre rodinu Hučkovcov. Pre zvýšenie kvality bývania bolo navrhnuté zateplenie domu systémom Baumit Star s minerálnou vlnou. Baumit Star Mineral je osvedčený tepelnoizolačný systém vhodný pre všetky typy stavieb, bez akýchkoľvek požiarnych obmedzení, Vrstva minerálneho izolantu je chránená odolnou výstužnou vrstvou z paropriepustnej stierky Baumit StarContact White s vloženou sklotextilnou sieťkou. Odolnosť voči poveternostným vplyvom zabezpečuje povrchová úprava kvalitnou fasádnou omietkou Baumit StarTop.