Výmena okien na prízemí

16. 10. 2020 | Zvolili sme plastové okná v atraktívnom farebnom vyhotovení – zvonku antracit/zvnútra biela. Kombináciou vhodného rámového profilu a izolačného trojskla sme dosiahli také tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré pomohli docieliť požadovanú energetickú triedu rodinného domu.

Čo je kľúčové pri výbere okien, ak rekonštruujeme na moderné a zdravé bývanie?

Rekonštrukcia, ktorá má zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti celého domu a tým zvýšiť teplotný komfort pre jeho obyvateľov, si vyžaduje vykonanie kvalitnej montáže v súlade s platnou normovou požiadavkou s použitím funkčných pások na ochranu pripájacej škáry okien a dverí. Po demontáži pôvodných výplňových konštrukcií bolo treba vzniknuté stavebné otvory zbaviť všetkých uvoľnených častí omietky a muriva, vyspraviť a vyrovnať ostenie. Pred samotným osádzaním okien sme pásky nalepili na celý rám okna, s výnimkou spodného rámu, kde je namontovaný parapetný profil. Takto pripravené okná sa následne vkladajú do stavebného otvoru, kde sa po dôkladnom vyrovnaní a zavážení ukotvia k osteniu. Pripájacia škára sa utesní PUR penou. Následnou aplikáciou pások, vrátane dolepenia pások na spodnom ráme, sme sa vyhli zvetraniu montážnej peny vplyvom UV žiarenia a poveternostných podmienok a predišli sme degradovaniu jej tepelnoizolačných a zvukovoizolačných vlastností.

Interiérová – parotesná páska zabraňuje vstupovaniu vodných pár z interiéru do pripájacej škáry. Exteriérová – paro-priepustná a súčasne vode-nepriepustná páska chráni pripájaciu škáru pred zatekaním z exteriéru pred aj po vytvorení kontaktného zatepľovacieho systému obvodovej steny.

Aby sa nám podarilo prepojiť centrálny obytný priestor s vybudovanou terasou a záhradou, museli sme pristúpiť k vybúraniu nového otvoru do obvodovej konštrukcie. Ide však o jediný nový otvor, ktorý sme v obvodovej stene vybúrali. Všetky ostatné stavebné otvory zostali zachované.

Obytný priestor opticky aj fyzicky rozšírili plastové zdvižno-posuvné dvere, ktoré sa tiež montovali na pásky.

Všetky okná obytných miestností sú vybavené vetracími štrbinami, ktoré zabezpečujú požadovanú výmenu vzduchu pri dodržaní tepelnej a akustickej pohody v interiéri rodinného domu. Aj keď sú okná zatvorené, čerstvý vzduch sa prirodzene nasáva vetracími štrbinami, ohreje sa a komínovým efektom sa ťahá nahor, kde sa odvetrá cez strešné okná alebo svetlíky.

Zásadnou zmenou prešiel aj vstup do rodinného domu. Pôvodné drevené dvojkrídlové dvere s malým presklením sme nahradili jednokrídlovými dverami s bočným prísvetlíkom. Ako dvernú výplň sme zvolili satinované izolačné sklo. Do vstupnej miestnosti sme tak dostali výrazne viac denného svetla, ale zároveň sme zachovali dostatok súkromia obyvateľov domu. Navyše, svetlík sme pridali aj do plochej strechy nad vchodom. Tým sme úplne zmenili charakter vstupu do domu.

Pre lepšie presvetlenie predných obytných miestností rodinného domu, sme sa rozhodli mierne zväčšiť rozmer okien. Dosiahli sme to znížením výšky parapetnej časti muriva. Táto jednoduchá úprava priniesla nielen väčšie presvetlenie, ale aj moderný vzhľad miestností.

 

 

 

Ak máte záujem bezplatne si stiahnuť výpis okien s detailom, registrujte sa tu.

Viac si o riešení okien, zdvižno-posuvných dverí a vchodových dverí Slovaktual pre RenovActive prečítate tu

Viac si o profiloch aluplast pre okná, zdvižno-posuvné dvere a vchodové dvere prečítate tu

Viac si o riešení vetrania nadokennou, samoregulačnou mriežkou Renson prečítate tu