VYHOTOVENIE CEMENTOVÉHO POTERU

VYHOTOVENIE CEMENTOVÉHO POTERU

Riešenie Mapei pre zdravé bývanie

Poter je posledná vrstva v skladbe podlahy. Tvorí podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu. Musí preto spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti oteru a dobrá tepelná vodivosť. 

Pri rekonštrukciách, ako je to v prípade domu Hučkovcov, sa kladie dôraz na dodržanie hrúbky poteru, ale aj rýchlosť vysušenia. 

Pre projekt RenovActive odporučili odborníci Mapei cementový poter TOPCEM PRONTO.

 

Produktové riešenie Mapei

Dva varianty pre riešenie cementového poteru sú navrhnuté tak, aby zabezpečili funkčnú a bezproblémovú podlahu a zároveň zodpovedali finančným možnostiam majiteľov rodinných domov.

Vo variantoch RenovActive Štandard  sa odporúča použitie plastifikačnej prísady pri príprave poterovej zmesi. Vo variante RenovActive Štandard Plus sa uvažuje s cementovým poterom, ktorý sa vyznačuje krátkym časom vytvrdnutia a možnosťou zhotoviť poter od hrúbky 40 mm.

Špecifikácia odporúčaných výrobkov MAPEI

 

                   Štandard                                   Štandard Plus
Pdf dokument na stiahnutie Pdf dokument na stiahnutie

 

 

Riešenie Mapei pre ekológiu 

Stratégia spoločnosti Mapei je dlhodobo postavená na troch základných pilieroch: špecializácia, partnerstvo a inovácia. Tieto hodnoty uplatňuje aj smerom k ochrane životného prostredia, a to predovšetkým dodávkami výrobkov stavebnej chémie vhodných do projektov trvalo udržateľného stavebníctva.

Mapei podporuje vývoj a presadzovanie materiálov:

  • s nízkou emisiou prchavých organických látok,
  • s nízkou prašnosťou počas ich miešania a skladovania, respektíve materiálov, ktoré prispievajú k udržiavaniu čistého životného prostredia a ochrane zdravia pracovníkov,
  • zabraňujúcich tvorbe plesní (ak sa aplikujú vo vlhkom prostredí),
  • prispievajúcich k zvýšeniu komfortu životného prostredia (napríklad zlepšením akustických vlastností, pohlcovania hluku a pod.).