Vonkajšie práce

01. 06. 2020 | Súbežne s búracími prácami v interiéri sme začali aj s prácami na výkopoch rozvodov kanalizácie okolo domu.

Nesúdržná pôvodná omietka môže v budúcnosti narobiť veľa problémov. Preto ju treba z fasády dôkladne obiť. Vonkajšiu omietku na dome až na tehlu si obil pán Hučko svojpomocne. Práca mu s jedným pomocníkom išla od ruky a ušetril ďalšie náklady.

S ohľadom na prírodu sme sa snažili zrecyklovať čo najviac materiálu a maximálne znížiť odpad vzniknutý na stavbe. Všetka odkopaná zemina i obitá omietka sa použili ako násyp pod terasu. Využitím zhutnenej stavebnej sutiny sme ušetrili peniaze za dopravu a poplatky za skládku materiálu.

Terasa, neodmysliteľná súčasť života modernej rodiny, nám pomohla otvoriť bývanie do dvora a záhrady. V budúcnosti ju tiež bude možné jednoducho premeniť na prístavbu k domu a rozšíriť tak obytný priestor.

Stena domu je od terasy oddelená výstupkovou hydroizolačnou fóliou. Okolo násypu z odkopanej zeminy a stavebnej sutiny sa osadili debniace tvárnice a sa povrch po vystužení zalial hrubou vrstvou jemného betónu.

Hučkovci chceli využívať na závlahu záhrady dažďovú vodu. Zvody zo strechy sú preto pripojené na 2 vsaky, ktoré dažďovú vodu odvádzajú do nádrže s objemom 1000 l.