Spriahnutá doska

10. 08. 2020 | Strop medzi prízemím a podkrovím tvorí drevobetónová spriahnutá doska. Túto osvedčenú technológiu našich dedov sme zvolili, pretože zachováva pôvodné trámy.

Na drevený záklop z dosiek sme v súlade so statickým návrhom položili kari siete ako výstuž. Kari sieť sme do trámov priskrutkovali skrutkami a celú plochu sme zaliali betónom. Existujúcu spodnú konštrukciu sme teda prakticky využili ako spodné debnenie. Hrúbka betónovej platne, ktorá bola v najslabšom mieste hrubá len 6 cm, priniesla úsporu na materiáli. Výsledná doska má tvar stropu s trámami a je staticky veľmi únosná. Počas betonáže bolo nevyhnutné trámy podstojkovať, aby nedošlo k prehýbaniu stropu.

Ďalším plusom zvoleného riešenia je výborná zvuková izolácia – kroková nepriezvučnosť. Na rozdiel od montovaného stropu výborne zvukovo izoluje.

Treťou nezanedbateľnou výhodou spriahnutého stropu je, že vytvára akumulačnú hmotu. Masívny strop v zime akumuluje teplo a v lete naopak drží chlad. Pomáha, aby sa priestor rýchlo neprehrial a rýchlo nevychladol a aby sa v ňom udržiavala stabilná teplota. To je jeden z dôležitých faktorov, ktorý v lete pomáha zabrániť prehrievaniu podkrovia.

Spriahnutá doska teda dokáže do značnej miery eliminovať veci, ktoré ľuďom často vadia v dvojpodlažnom dome a v podkroví (prehrievanie vzduchu a hluk nad hlavou).