Slovenská technická univerzita

Funkčnosť prevádzky domu overí meranie kľúčových parametrov, ktoré bude prebiehať v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov STU Bratislava.

Súvisiace odkazy