SANÁCIA PIVNIČNÝCH PRIESTOROV

SANÁCIA PIVNIČNÝCH PRIESTOROV

Riešenie MAPEI pre zdravé bývanie

Zavlhnuté steny v pivničných priestoroch domu Hučkovcov odporučili odborníci Mapei ošetriť pomocou len jednej odvlhčovacej malty Poromap Deumidificante, bez nutnosti aplikácie adhézneho mostíka. Malta je makroporézna a umožňuje priepustnosť vodných pár z muriva.

Omietka vytvára na stene rustikálny efekt (mierne zdrsnený povrch). Pri požiadavke na jemnú štruktúru finálnej omietky sa odporúča použiť v systéme finálnu dokončovaciu omietku Poromap Finitura.

V prípade požiadavky na farebnú úpravu sa odporúča silikónová náterová farba Silancolor Pittura s príslušným penetračným náterom, príp. transparentná povrchová úprava s použitím výrobkov Antipluviol.

Produktové riešenie Mapei

Dva varianty riešenia sanácie pivničných priestorov sú navrhnuté tak, aby zabezpečili potrebnú funkčnosť a zároveň zodpovedali finančným možnostiam majiteľov rodinných domov.

Vo variantoch RenovActive Štandard a RenovActive Štandard Plus sa odporúča použitie jednej odvlhčovacej malty. Vo variante RenovActive Premium sa uvažuje s použitím systému na obnovu a sanáciu historických budov na báze vápna a eko-puzolánov.

Špecifikácia odporúčaných výrobkov MAPEI

 

                           Štandard Plus                             Premium 
   
Pdf dokument na stiahnutie  Pdf dokument na stiahnutie

 

Riešenie Mapei pre ekológiu

Výrobky systému na obnovu a sanáciu historických budov Mape-Antique sú vyrobené z vápna a eko-puzolánov. Majú fyzikálno-mechanické vlastnosti podobné murovacím maltám a omietkam, ktoré sa používali v dávnej minulosti, ale sú viac kompatibilné s akýmkoľvek druhom pôvodnej konštrukcie.

Vďaka ich paropriepustnej schopnosti, pórovitej štruktúre, tepelnej vodivosti a nízkemu obsahu organických prchavých látok (VOC) spĺňajú dnešné požiadavky na aplikáciu a základné princípy trvalo udržateľného stavebníctva. 

Ako správne ošetriť zvlhnuté múry v pivnici? Sledujte náš stavebný denník.

                                                           Stavebný denník