Etapizácia

Rekonštrukciu si rozčleňte na niekoľko etáp. Renovovať môžete aj postupne, v závislosti od vašich finančných možností, či požiadaviek na veľkosť úžitkovej plochy v dome. Začnite s nevyhnutnými rekonštrukčnými prácami. Časom môžete obytný priestor rozšíriť.

Nezabudnite na:

  • zamyslieť sa nad aktuálnou veľkosťou domu,
  • zamyslieť sa nad vašimi aktuálnymi a budúcimi požiadavkami na bývanie.