PODHĽAD PRE PRÍZEMIE RODINNÉHO DOMU

Podhľad pre prízemie s požiarnou odolnosťou REI30

Riešenie podhľadov KNAUF

Systémové riešenia Knauf pre podhľady v rodinných domoch spĺňajú všetky požiadavky, ktoré vplývajú na kvalitu bývania.

Z pohľadu bezpečnosti riešime požiarnu odolnosť konštrukcie, ktorá je zabezpečená spolupôsobením prvkov Knauf ako systémového celku. Dôležitá je požiarna ochrana nosných konštrukcií, ale primárne ochrana ľudí počas evakuácie v prípade vzniku požiaru.

Funkčnosť podhľadov Knauf je vyjadrená predovšetkým výbornými akustickými vlastnosťami, ktoré dosiahneme opäť pomocou systémových riešení podľa požiadavky projektanta alebo zákazníka.

Finálne vizuálne prevedenie sadrokartónových konštrukcií dosiahneme pomocou tmeliacich materiálov Knauf, ktoré sú ľahko spracovateľné a zároveň zaručia vysokú kvalitu povrchu.

Produktové riešenie KNAUF

Podhľady na prízemí rodinného domu RenovActive budú realizované ako stropný obklad sadrokartónovými doskami KNAUF DIAMANT hrúbky 12,5 mm upevnených na oceľovej podkonštrukcii z profilov CD 60/27. Podkonštrukcia bude ukotvená do nosných drevených trámov pomocou priamych závesov s gumenými podložkami. Medzi trámy je nutné vložiť minerálnu izoláciu z hľadiska krokového hluku a tepelno-technických vlastností, prípadne vložiť do dutiny podhľadu (medzi trámy a CD profily) minerálnu izoláciu v hrúbke 40 mm.

 

Perspektíva dreveného trámového stropu s podhľadom KNAUF D152.sk

Rez dreveným trámovým stropom

Kvalita tmelenia

Dôležitým krokom pri montáži sadrokartónových konštrukcií je tmelenie spojov medzi doskami. Tmely Knauf umožňujú tmeliť sadrokartónové dosky v kvalitách Q1-Q4.

Ukážka jednotlivých stupňov tmelenia Q1 – Q4 pri reálnych podmienkach v miestnosti, kde je dostatok denného aj umelého svetla. Viac tu www.knaufperfectsurfaces.com 

 Stupeň kvality Q1  Stupeň kvality Q2
   
 

Základné tmelenie pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické nároky, prípadne sa prekrývajú ďalšou vrstvou dosiek.

 

Štandardné tmelenie, postačujúce pre nízke nároky  kladené na plochy zvislých a vodorovných konštrukcií.

 Stupeň kvality Q3  Stupeň kvality Q4
   
 

Tmelenie povrchov, kde sú kladené vyššie nárokmi na kvalitu povrchu.

 

Pre dosiahnutie maximálnej výslednej kvality tmeleného povrchu.

V projekte RenovActive sme použili náš top produkt z portfólia tmelov Knauf UNIFLOTT, ktorý je vyrobený na báze špeciálnej sadry a vyznačuje sa dobrou spracovateľnosťou a pevnosťou. Tmel je dodávaný v práškovej forme pripravený po rozmiešaní s vodou na použitie. UNIFLOTT je vhodný pre kvalitu tmelenia Q1 - Q2. 

Pre dosiahnutie kvality tmelenia Q3 - Q4 bude použitý univerzálny ľahčený tmel KNAUF FILL & FINISH LIGHT. Ide o zarobený tmel vhodný pre celoplošné stierkovanie. Tento tmel sa vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou a je ľahko brúsiteľný.