OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE

Okná a balkónové dvere

Riešenie Slovaktual pre zdravé bývanie

 

Pri výbere vhodných plastových okien pre konkrétny projekt je vždy potrebné posúdiť niekoľko hlavných parametrov.

Tepelno-izolačné vlastnosti celého okna (Uw) môžeme ovplyvniť nielen výberom samotného okenného profilu, ale tiež zvolením vhodného izolačného trojskla (Ug) a výberom dištančného rámika s rôznou hodnotou PSÍ (ψ).

Rámy dostupných okenných profilov majú rôznu stavebnú hĺbku. To je dôležitý údaj obzvlášť pri renovácii.  Okenné krídla umožňujú zasklenie v rôznej maximálnej šírke, čo môže niekedy znemožniť  použitie vybraného izolačného skla.

Pre rodinu Hučkovcov sme zvolili okná Slovaktual STANDARD energeto so stavebnou hĺbkou 70 mm a systémom troch pevných dorazových tesnení. Plastové profily energeto® 5000 sú vystužené skleným vláknom (powerdur inside), vďaka čomu sme napriek malej stavebnej hĺbke 70 mm dosiahli index prestupu tepla cez rám (Uf) len 1,0 W/(m2K).

Okenný profil umožňuje zasklenie až do šírky 41 mm a preto sme mohli zvoliť izolačné trojsklo 4/14/4/14/4 v celkovej šírke 40 mm a s hodnotou Ug = 0,6 W/(m2K). Teplý dištančný rámik Swisspacer Ultimate s PSÍ 0,030 vytvorí efektívnu teplú hranu, zvýši celkovú tepelnú izoláciu okna a zamedzí roseniu okien.

Izolačné sklo má okrem tepelnej izolácie (Ug) aj ďalšie dôležité charakteristiky. Solárny faktor skla (g) napríklad určuje, koľko tepla zo slnečnej energie preniká do interiéru. Platí tu priama úmera, čím je vyšší, tým je interiér viac prehrievaný. To je výhodné v zime v južne orientovaných miestnostiach. Prípravou na leto by teda mali byť vonkajšie žalúzie alebo rolety, aby sa zamedzilo prehrievaniu interiéru a zvýšeným nákladom na klimatizáciu.  

Ďalšou charakteristikou je svetelná priepustnosť (LT). Vyjadruje percentuálny podiel slnečného žiarenia, ktoré prechádza z exteriéru do interiéru v podobe svetla.

Ak je dom situovaný v rušnom prostredí, je potrebné dbať aj na zvukovú izoláciu, ktorá je vyjadrená v decibeloch (Rw).

Sklo, ktoré sme zvolili pre okná do domu Hučkovcov má hodnoty prestupu svetla  LT = 74 %, solárny faktor g = 0,54 % a zvukovú nepriezvučnosť 33 dB.

Ďalším uhlom pohľadu je bezpečnosť okien. Slovaktual vo všetkých svojich oknách a v každej kvalitatívnej triede už v štandarde  montuje kovanie s dvomi bezpečnostnými čapmi so zvýšenou bezpečnosťou a zároveň vlepuje izolačné sklo. Sklo vlepené priamo do profilu krídla nielen lepšie izoluje, ale vďaka nemu sa okno sa stáva ešte stabilnejším, odolnejším a bezpečnejším. Bezpečnosť je možné ďalšími prvkami zvýšiť až do triedy RC2.

Produktové riešenie SLOVAKTUAL

RenovActive má za cieľ ukázať dostupnosť renovácie bežného domu na zdravé, energeticky úsporné a moderné bývanie. Ponúka tri úrovne renovácie typického štvorcového rodinného domu. Tri varianty materiálových a technologických riešení sú navrhnuté tak, aby zabezpečili potrebnú funkčnosť a zároveň zodpovedali finančným možnostiam majiteľov rodinných domov.

Štandard

Štandard Plus

Premium

Plastové okno Slovaktual STANDARD so stavebnou hĺbkou 70 mm

Plastové okno Slovaktual STANDARD energeto so stavebnou hĺbkou 70 mm

Plastové okno Slovaktual OPTIM so stavebnou hĺbkou 76 mm

Plastové okno Slovaktual PASIV so stavebnou hĺbkou 85 mm