Architektonická súťaž

14. 02. 2018 | Architekti z celého Slovenska boli vyzvaní, aby predložili svoje ideové návrhy na rekonštrukciu domu Hučkovcov na zdravé bývanie.

Architekti z celého Slovenska boli vyzvaní, aby predložili svoje ideové návrhy na rekonštrukciu domu Hučkovcov na zdravé bývanie. Na túto výzvu zareagovali viaceré ateliéry. Do druhého kola postúpili na základe hodnotenia odbornej poroty napokon štyri projekty od:

  • Ddak, Doršic Doršicová
  • Ing. arch. Lívia Dulíková
  • H2A architects, Ing. arch. Jozef Hudák
  • Ing. arch. Ing. Ema Kiabová, Ing. arch. Ing Roman Ruhig – divoká karta

 

Odborná porota v druhom kole architektonickej súťaže jednomyseľne určila za víťaza návrh architektonickej kancelárie Ddak, Doršic Doršicová. Porota na víťaznom návrhu ocenila, že napriek tomu, že zachováva súčasný výraz domu, rekonštrukcia zlepšuje kvalitu života v dome ekonomickým a uskutočniteľným spôsobom. „Výsledné riešenie je kultivované a predstavuje dobrý potenciál na opakované využitie. Prináša moderné bývanie so zdravým vnútorným prostredím, ktoré zodpovedá štandardom aktívneho domu,“ zhodnotila architektka Klára Bukolská.

 

Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili:

Lone Feifer, generálna tajomníčka Active House Aliance, poradkyňa komisie pre aktívny štandard domu,

Ing. arch. Ľubomír Závodný, architektonická kancelária Ľubomír Závodný.